Anasayfa Daha Fazla Bilgi Royal Canin Hakkında

Royal Canin Hakkında

Yazdır

Misyonumuz

Birkaç kelime ile Royal Canin 

Royal Canin,bir veteriner tarafından kurulduğu ilk günlerden beri, kedi ve köpeklerin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış ve çok daha özel besin çözümleri sunabilmek için Health Nutrition hakkındaki çalışmalar üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu çözümler iki açık ve tamamlayıcı kaynağa dayanmaktadır: Gözlem ve Bilim. Gerçekte, Health Nutrition, hayvanlar hakkında bilim adamları ile ortaklaşa yürütülen araştırmalara ek olarak hayvan yetiştiricileri ve benzer profesyonellerin uzmanlığı ile de geliştirilmiş olan mükemmel bilgiyi kapsar. “Öncelikle Köpek ve Kedi” ve “Bilgi ve Saygı” markanın etiği haline gelmiştir ve her bir yeni buluşun geliştirilmesinde uygulanmaktadır.

Değerlerimiz

Öncelikle Köpek ve Kedi

Royal Canin’in ana ayırt edici unsuru, ideal olarak tüm yenilik sürecimizde hayvanı merkezde tutmak olarak tanımlanan “Öncelikle Köpek ve Kedi” sorumluluğumuzdur. Felfesemizin anlamı, kedi ve köpeklerin sağlık ve sıhhatlerine onların daha sağlıklı bir şekilde daha uzun yaşamalarını sağlayarak katkıda bulunmaktır. Aslında kedi ve köpeklerin gerçek ihtiyaçları, araştırmalarımızı ve yeni diyet tasarımlarımızı yönlendirmektedir; Royal Canin’in evcil hayvan sahipleri ile piyasa araştırma kampanyaları başlatmamayı seçmesinin nedeni de budur. Bu benzersiz prosedür beslenmeye ilişkin çözümlerimizin hassas olmasını ve hayvanın ihtiyaçlarına mükemmel olarak uymasını garanti etmektedir.

Bilgi ve Saygı

“Öncelikle Köpek ve Kedi” sorumluluğumuzun ayrılmaz bir parçası olan imzamız “Bilgi ve Saygı” aşağıdakileri kapsar:

- Kedi ve köpeklerin beslenme ihtiyaçlarına daima daha hassas bir şekilde cevap verebilmek için kedi ve köpekleri anlamanın sürekli geliştirilmesi;

- Hayvan profesyonelleri ve bilimsel gruplar ile sürekli diyalog ve bilgi değiş tokuşu;

- Sadece bilim adamları ve hayvan yetiştiricileri ile değil, evcil hayvan sahipleri ile de teknik bilginin paylaşılması;

- Vizyonu, Royal Canin’de çalışan kadın erkek herkesle olduğu kadar iş arkadaşları, aile, ortaklar ve tedarikçiler ile de her gün sürekli olarak paylaşmak

Kedi ve köpeklere saygı göstermek, onların hayvan dünyasına da saygı göstermemizi ve her türlü insanbiçimciliğini reddetmemizi gerektirir. “Bilgi ve Saygı” şirketimizin ahlaki kuralları anlamına gelir.

Sağlıklı Beslenme’nin tarihsel seçimi

Royal Canin’in misyonu her zaman Health Nutrition (Sağlıklı Beslenme) olmuştur. 50 farklı besin (proteinler, lipidler, karbonhidratlar, amino-asitler, yağ asitleri, mineral tuzlar, vitaminler ve iz elementleri) arasında hassas bir denge ile karakterizedir. Diyetlerimizin formülasyonu, kedi ve köpeklerin hassas ve özel ihtiyaçlarına saygı gösteren, değişmez bir besin formülünü garanti eden karmaşık bir bulmacaya karşılık gelir.

Bu tam anlamıyla tek bilimsel prosedürdür, çünkü formülasyon sürecinin kalbine hayvanı koyar; gerçekte kullanılan malzemeler, sağlanan besinlerinin kalitesi ve besinsel faydaları düşünülerek seçilmektedir. Royal Canin’in beslenme felsefesi, tatsal özellikleri açısından bilinen tüm hammaddeleri (kuzu eti, somon balığı, av eti, vb) öne çıkarmaya eğimli tüm prosedürleri hariç tutar.

Yenilik: Bir ruh hali

Bilim sürekli olarak bilgi konusunda bir ilerleme kaydederek gelişmektedir. Bu dinamizm Royal Canin’in yenilik stratejisine rehberlik eder: gözlem yapmak, soruşturmak, sürekli soru sormak, araştırmak, dinlemek, diyalog kurmak, paylaşmak ve keşfetmek; bunların hepsi beslenme sürecinin lider uçlarında kalmamıza neden olur.

Çok açık ve serbest bir prosedürdür- hayvanların sağlık ve sıhhatlerinin geliştirilmesini amaçladığı süre boyunca, geçtiğimiz kırk yılda beslenme alanında önemli ilerleme kaydetmiştir.

Kalite ve sürdürülebilirlik yaklaşımı

“Kalite” politikamız,Cambrai’deki fabrikamızın 1994 yılında sertifika alması ile başlamış ve çok hızlı bir şekilde Aimargues’teki fabrikamız bunu takip etmiş sonra da dünya çapına yayılmıştır. Şu anda sosyal sorumluluk ve çevre dostu politikaları için aktif vatandaş prosedürü ile birlikte devam etmektedir. Royal Canin’de Kalite ve Sürdürülebilirlik prosedürü herkesin görevidir!

Bu, aşağıdakiler gibi somut yükümlülüklere dayanmaktadır:

- Müşterilerimizi ve bilgi aktaran tedarikçilerimizi dinlemeye dayalı bir yenilik politikasının sürekli uygulanması,

- Ürünlerimizin en iyi kalitede ve en güvenli olduğunu garanti etmek için ham madde seçimi süreci uygulamak ve bu kaynakların kalıcılığını akılda tutmak,

- Fabrikalarımızın her birinde üretilen gıda maddelerinin gıda güvenliğini garanti etmek,

- Güvenli, etkili ve yenilikçi araçlara sahip olmak için düzenli olarak endüstriyel aletlere yatırım yapmak,

- Özellikle yeni bir yatırım yaparken, ekonomik olarak uygun olmak şartı ile çevre korunmasına daha iyi adapte olabilen teknolojileri tercih etmek.

- İş sektörümüze uygulanan mevzuata ve diğer gerekliliklere uymak,

ROYAL CANIN’de çalışan kadın erkek herkesin güvenliklerini garanti etmek ve bu Kalite ve Sürdürülebilir Gelişim prosedürlerine uymalarını sağlamak,

Aşağıdakileri önemli derecede optimize eden "Temizlik” prosedürü vasıtasıyla kirliliği önlemek ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkisini sınırlamak :

- Atık yönetimi,

- Doğal kaynakların tüketimi,

- Paketleme ve fazla paketleme tasarımı,

- İş sektörümüz ile bağlantılı potansiyel zararları kontrol etmek.

Bu kriterlerin hepsi Kalite ve Çevre Yönetimi Sistemi ve müşteri memnuniyeti vasıtası ile sürekli olarak gelişme arzumuzu göstermektedir. Bu prosedürün başarısı her bir çalışanın sürekli olarak günlük işleri sırasında bu süreci uygulamasına dayanır.

Sağlıklı beslenme, Gıda Kalitesi ve Gıda Güvenliği gerektirir

Sağlıklı beslenme yüksek seviyede gıda kalitesi ve güvenlik standartları gerektirir. Dünya çapında, Royal Canin değişmez besin formülasyonuna sahip gıda maddelerini garanti eder ve ayrıca ürünlerinin optimum gıda güvenliğini de garanti eder.

Ham maddeler konusundaki derin bilgi ve bunların seçilmiş üreticilerden titizlikle temini, ayrıca teslimattan üretime kadar HACCP (Zarar Analizi Kritik Kontrol Noktası) doğrultusunda her bir aşamada sistematik olarak kontrol edilmesi, taviz verilmez bir kalite-güvenlik prosedürü sağlar.

On bir fabrika laboratuarı, üç uydu laboratuarı ve bir merkez laboratuarı ağı önemli bir rol oynamakla birlikte, önemli miktarda yatırım yapılması uluslararası kontrol prosedürünün sürekli olarak geliştirilmesini sağlamaktadır. Gıda güvenliğinin karmaşıklığı ve önemi karşısında, tek amacı kedi ve köpeklerin sağlık ve sıhhatlerini sağlamak olan prosedürünü her gün geliştirme amacı ile Royal Canin, sürekli olarak kendisini sorgular.