Dünya Kedi Kuruluşları

Yazdır
Hakemlik

KEDİ GÖSTERİLERİ, ÖNEMLİ BİR AN

Bir kedi gösterisi üreme ve cins kedilerin seçilmesi açısından önemli bir andır, çünkü hakemler her bir kategoride en iyi kedileri ve böylece üreticilerini, seçmekte, sunmakta ve ödüllendirmektedir. Kamuoyu için, kedi ırklarının çeşitliliğini beğenmek için bu benzersiz bir fırsattır. En eski gösteri 1871 yılında Londra’da Crystal Palace’da yapılmıştır.

Alışılagelmiş veya geleneksel hakemlik: LOOF,FIFe,WCF,GCCF...

Her bir kedi, sahibi tarafından, kediyi inceleyecek olan ve gösteriyi organize eden klüp tarafından düzenlenen ve üzerinde ırk, renk, cinsiyet, yaş ve girdiği sınıfın yer aldığı bir forma güçlü ve zayıf yanlarını rapor edecek olan hakem karşısına teker teker çıkarılır.

Bu raporun tamamlanmasından sonra yeterli başarıyı göstermiş olan kedi nitel değerlendirme ve bir ünvanla ödüllendirilir. Aynı kategoride birden fazla kedi bulunuyorsa, birbirleri ile ilişkili olarak sıralanırlar ve standartlar açısından en çok hak eden kedi birincilik ödülünü alır. Sergileyen kişiye bir değerlendirme kartı verilir.

Amerikan Stili hakemlik: CFA,TICA...

Değerlendirme için, kediler yarım daire kafesler içinde bir “ringe” getirilir ve bu kafesler içinden teker teker hakeme sunulur. Hakem, kedileri birinciden sonuncuya doğru girmiş oldukları sınıf bazında renklerine, renk gruplarına veya kümelerine ve ırklarına göre sıralar. Halka açık ve sözlü olarak yapılan değerlendirme seansından sonra, hakem ırklarına bakmaksızın en iyi on kediyi tekrar çağırır ve çoğu kez görkemli bir final sırasında kedileri tekrar onuncudan birinciye kadar sıralar.

Kediler, her biri kendi sonucundan sorumlu olan birden fazla hakem tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme sistemi en iyi kedileri kesin olarak belirlemeyi mümkün kılar; ayrıca gösterinin sonunda elde edilen sıralamanın ortalaması hesaplanır. Değerlendirme kartı yoktur. “Bölge” bazında yıllık sıralama her bir kedinin kategorisine (yetişkin, kısırlaştırılmış, yavru) ve ırkına göre sıralanmasını mümkün kılar.

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram