Büyüme, Önemli Bir Aşama

Yazdır
Sütten Kesilme Dönemi

DOĞUMDAN SÜTTEN KESİLMEYE

Kör ve sağır olarak doğan bir yavru köpek, bir kez sosyalleştiğinde ve sütten kesildiğinde ailesi ve kardeşlerinden yanında aile düzeni içinde yerini alabilmesi için birkaç hafta yeterlidir.

Yavrulama

Yavrulama ortalama 63 günlük bir gebelik döneminden sonra meydana gelir.

Bir hafta öncesinde dişi köpek yuvasını yapmak için çeşitli nesneleri sahiplenir, sakin bir yer aramaya koyulur veya tam tersine sahibinin refakatını ister.Suyu geldikten maksimum on iki saat sonra yavruyu taşıyan amniyotik kese görülür.Eğer amniyotik membran yırtılıp açılmamışsa, doğumu takip eden dakika içinde genellikle bunu anne halleder.Göbek kordonunu keser ve yeni doğan yavrunun ilk nefes hareketlerini başlatmak için göğüs kafesini yalar.Sıradaki yavruların doğumu ardarda birkaç dakikadan yarım saate kadar olan aralıklarla meydana gelir.

Yavrunun sinir gelişimi doğumda tamamlanmış değildir. Sağır, kör, çok zayıf bir koku duyusuna ve zayıf bir myelinize sinir sistemine sahip olarak doğar ve bu nedenle duyusal dürtüler ve dolayısı ile hareketleri hızlı bir şekilde aktaramaz. Anne yavrularını memelerine doğru iter böylece yavrular ağız sütünü emebilirler. Bu, ilk süt yaruların bağışıklığı için önemlidir. Besleyici özelliğinin yanısıra- süte göre daha fazla protein içeriği vardır- yavruların enfeksiyonlardan korunmaları için gerekli olan antikorların %95 ini sağlar.Anne böylece, kendilerini enfeksiyöz saldırılara karşı aktif bir şekilde savunabilecek hale gelecekleri anı bekleyerek, beş ila yedi haftalık bir süre boyunca “immünolojik belleği” pasif olarak yavrularına geçirir.

İlk günler

İlk haftalar boyunca, yavrular anneleri tarafından bakılırlar. Yavruların karınlarını yalamak dışkılamaları ile miksiyon refleksleri için ayrıca zorunludur. Yavrular annelerinden yaklaşık günde yirmi kere beslenirler. Sadece dokunsal uyarıcılara tepki verirler ve ısı kaynaklarına yönelirler dolayısıyla annelerine sürünürler.Göz kapağı açılması 10 ila 15 günlük olduklarında meydana gelir. Süt dişleri 20. günden itibaren görülür.

Aşağı yukarı 4 haftalık iken duymaya başlarlar. Örneğin seslere tepki verirler. Bu, oynamaya başlayacakları, annelerine bağlanacakları ve aynı cinsiyetteki yavruların benzerliklerini tanıyacakları keşif döneminin başlangıcıdır. Bu dönemde, üreticiler yavruların uyandığı zamanlarda, onlarla oynayarak veya nazikçe ele alarak insan kokusuna ve varlığına alışmalarını sağlayabilirler.

Sosyalleşme dönemi 3. haftadan 9. haftaya kadar uzanır. Bu sosyal yaşamı öğrenmeye adanmış dönem boyunca, yavrular yavaş yavaş iletişim kurabilir hale gelir ve böylece anne serzenişleri, kokusal ve postüral işaretleri yorumlayarak hiyerarşi duygusunu kazanırlar. Dengelerinin büyük bir kısmı bu dönemde kazanılır ve çevrelerinin zenginleştirilmesi gerekir. Aslında, yavru karşılaşacağı çeşitli uyarıcılara alışmak zorundadır: çığlıklar, sesler, kokular ... ve birlikte yaşayacağı bireylere uysalca alışır hale gelmelidir.

Sütten kesilme

Emzirme, aşağı yukarı ilk üç haftası maksimum verimde olmak üzere doğumdan sonra ortalama altı hafta sürer.Bu dönem boyunca anneyi çok büyük hacimde besin sunmadan, enerji ihtiyacını karşılayabilecek olan yüksek enerji yoğunluklu lezzetliliği yüksek besinlerle beslemek önemlidir.Dişi köpek tarafından üretilen süt miktarı, yavruların beslenmelerinden önce ve sonra düzenli olarak tartılmalarıyla tahmin edilebilir. Dolayısıyla sekiz yavrusunu besleyen 32- kg’lık bir Labrador dişi köpeğinin yavrularını büyütmek için kendi ağırlığının 2.4 katı kadar süt ürettiği tahmin edilebilir.

Sonraki haftalarda azalan süt üretimi ile birlikte, kendiliğinden annelerinin mama kabına ilgi duyan yavruların besinlerine takviyede bulunmak için anne yediklerini kusmaya başlar.Bu dönem altıncı ila sekizinci hafta arası büyüme gıdasına geçiş ile sona erecek olan aşamalı sütten kesilmenin başlangıcına işaret eder. Herhangi bir diyet geçişi gibi, sütten kesilme de aşamalı bir süreç olmalıdır, süt diyetinden büyüme evresine uygun olan diyete yavaş bir geçiş sağlamalıdır.Yavruların sütten kesilmedeki beslenme gereksinimleri emzirme sonunda niteliksel olarak annelerininki ile karşılaştırılabilir (örneğin rezervlerini tekrar biriktirdiği dönem boyunca) ki bu üreticilerin görevini önemli ölçüde kolaylaştırır.Yani, annenin emzirme dönemi için ve yavrunun büyümesi için tasarlanmış olan ılık su veya hazır süt ile karıştırılmış aynı Health Nutrition mamasını yavruların kullanımına koyabilir.Daha sonra, gereksinimlerin mükemmel bir şekilde karşılanmasını sağlamak için formüle edilmiş olan bu besin, gittikçe azalarak rehidre olacaktır, böylece sütten kesilme döneminin sonunda Health Nutrition büyüme mamasına geçişten once sunulacaktır.